Aktivitetshjelpemidler og søknadsprosessen

Hva er et aktivitetshjelpemiddel og hvordan skal jeg gå frem for å anskaffe meg dette?  Quality Care får mange spørsmål rundt dette og mange er ikke klar over at man kan søke om et aktivitetshjelpemiddel.

Hvem kan søke om at aktivitetshjelpemiddel?

  • Du må ha en varig og vesentlig redusert funksjonsevne, over to år, for å kunne søke om hjelpemidler

Hvem skal jeg kontakte for å få en vurdering av mitt behov?

  • Lokal hjelpemiddelkontakt i din kommune kan bistå i søknadsprosessen. Dette er ofte en lokal Ergo eller Fysioterapeut.

Hva må jeg betale for et aktivitetshjelpemiddel?

  • Personer under 26 år behøver ikke betale egenandel
  • Personer over 26 år må betale en egenandel. Lovverket sier at det skal påfalle en egenandel på 10% av tilbudsummen, eller maksimalt kr 4000,- kr. Ved søknad på våre sykler vil man måtte betale 4000,- kr.

Hvor kan jeg lese mer om søknadsprosessen?

Personer med brukerpass kan søke aktivitetshjelpemidler på egenhånd.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Personvern