DUO

section-title-logo

Med en side-by-side sykkel får dy en å dele opplevelsene med.
Med sine mange tilpasningmuligheter er sykkelen svært velegnet til f.eks helse-og velferdssenter (bosteder), pleiehjem og bofellesskap hvor personen kan trenge hjelp til å tråkke med pedalene, ha oversikt over trafikken eller annet.

Sykkelen er svært egnet til opptrening og til personer med funksjonsnedsettelse.

Tur|Moro Trening Familie Pendling