Om oss

section-title-logo

Quality Care AS ble stiftet 1. April 2005. Vårt utgangspunkt er at alle personer er forskjellige med ulike behov og ønsker. Vi ønsker å bruke vår lange profesjonelle og personlige erfaring med funksjonshemmede, til å hjelpe hver enkelt med å tilrettelegge hverdagen best mulig ut fra sine egne ønsker og behov. Ved å mestre hverdagen best mulig ut fra sine forutsetninger, kan nye muligheter og kilder til livsglede oppdages.

Vi ønsker at flest mulig skal få prøve de hjelpemidler som finnes, slik at hvert enkelt menneske kan vurdere hva som vil øke sin opplevelse av mestring og livsglede. Først når hjelpemiddelet er prøvd av personen selv, vet personen om det kan være til hjelp.

Quality Care AS er bygd med dette som fundament. Quality Care AS ønsker å hjelpe personer i skole, jobb, fritid osv. til å mestre sin hverdag på best mulig måte. Vi mener at gleden over å mestre noe i sin hverdag, kan være den største drivkraften for et menneske til å skape nye muligheter for seg selv.

Vårt motto: Opplevelse av mestring gjennom aktivitet for alle.

Far og sønn som sykler sammen

Opplevelse av mestring gjennom aktivitet for alle