fbpx

Våre etiske retningslinjer

Introduksjon

Dette dokumentet beskriver de etiske retningslinjene for Quality Care AS. Vår
forpliktelse til høye etiske standarder gjenspeiles i vårt engasjement for å respektere
og fremme grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsstandarder både internt
og gjennom våre forretningsrelasjoner.

ILOs Kjernekonvensjoner

 1. Tvangsarbeid: Vi bekrefter vår stående praksis for å avvise tvangsarbeid.
 2. Barnearbeid: Vår policy forhindrer barnearbeid i tråd med internasjonale
  standarder.
 3. Diskriminering: Vi forplikter oss til å fremme like muligheter og rettferdighet.
 4. Fagforeningsrettigheter: Vi anerkjenner og respekterer arbeidstakernes
  rettigheter til å organisere seg og forhandle kollektivt.

FNs Barnekonvensjon Artikkel 32

Vi anerkjenner og beskytter barn mot utnyttelse i arbeidslivet.

Arbeidmiljølovgivningen i Leverandørenes Produksjonsland

Selv om vi ikke driver produksjon utenfor Norge, er det avgjørende for oss at våre
leverandører opprettholder rettferdige og etiske arbeidsforhold i samsvar med
følgende prinsipper:

 1. Lønns- og Arbeidstidsbestemmelser: Leverandørene skal sikre rettferdige
  lønnsbetingelser og arbeidstider
  i tråd med lokale lover og internasjonale
  normer.
 2. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS): Leverandørene forplikter seg til å
  opprettholde høye HMS-standarder for å sikre sikre og sunne arbeidsforhold.
 3. Regulære Ansettelsesforhold: Vi forventer at våre leverandører sikrer alle
  ansatte formelle arbeidskontrakter og opprettholder lovlige
  ansettelsesforhold.
 4. Lovfestede Forsikringer og Sosiale Ordninger: Leverandørene skal overholde
  lokale og internasjonale lover
  vedrørende sosial sikkerhet og forsikring for
  deres ansatte.

Implementering og Overvåkning

Vårt ansvar er å sikre at disse retningslinjene etterleves, både internt og av våre
leverandører. Vi vil regelmessig vurdere og revidere våre praksiser for å sikre
overholdelse av disse standardene.

Rapportering av Brudd på Retningslinjene

Vi oppmuntrer til åpenhet og ærlighet i vår virksomhet. Eventuelle bekymringer eller brudd på disse retningslinjene skal rapporteres og vil bli håndtert på en rettferdig og upartisk måte.

Quality Care AS Logo

Quality Care AS ble stiftet 1. april 2005.

Vårt utgangspunkt er at alle personer er forskjellige med ulike behov og ønsker.

grønt punkt merke
miljøfyrtårn merke

© 2022 QUALITY CARE AS
Utviklet av Kickass Web Design

Hopp rett ned til innholdet