Teknisk informasjon

Teknisk info logo

Trykk på linkene under for å laste ned bruksanvisningene for ønsket produkt.
Merk, du må ha Adobe Reader eller lignende installert på maskinen for å åpne PDF-filer.
NB: Heinzmann motor: Slå på displayet før du rører pedalene! (Miderste knapp).